Home

[us_iconbox icon=”fab|html5″ size=”200px” title=”Hardlooplessen volwassenen ” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.fitrunnerscothen.nl%2Flessen-trainingen%2Fvolwassenen%2F||” img=”4637″ type=”icon_top” with_circle=”yes”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|tablet-alt” size=”200px” title=”Clinics survival, bootcamp, Krav Maga ” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.fitrunnerscothen.nl%2Ffitrunnerscothen-nlrunsurvival%2F|||” img=”4637″ type=”icon_top” with_circle=”yes”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|thumbs-up” size=”200px” title=”Slotenrace 3 januari 2018″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.fitrunnerscothen.nl%2Flessen-trainingen%2Fkinderen%2F||” img=”4637″ type=”icon_top” with_circle=”yes”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” size=”200px” title=”Ronde van Cothen” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.fitrunnerscothen.nl%2Fde-ronde-van-cothen%2F||” img=”4711″ type=”icon_top” with_circle=”yes”]
[/us_iconbox]

Privacy Policy onderaan deze pagina 

Deze website maakt geen gebruik van cookies ! 

[us_cta title=”Ready for summer ? Stay FIT ! ” title_size=”h3″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.fitrunnerscothen.nl%2Fcontact-opnemen%2F||” btn_label=”Neem contact met ons op” btn_style=”6″ btn_size=”18px”][/us_cta]

Hardloopvereniging Fit Runners Cothen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hardloopvereniging Fit Runners Cothen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende-, technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als hardloopvereniging Fit Runners Cothen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy nog vragen heeft, of andere vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via fitrunnerscothen@gmail.com.

 

Fit Runners Cothen, KvK 62699091